AIK´s policy angående greenfeerabatter

Lördag 31 december 2016

AIK Golfklubb bygger sin verksamhet på klubbkänsla och idrottslig utveckling. Denna inriktning beskrivs i klubbens stadgar, mål och verksamhetsplaner.

Med jämna mellanrum får AIK frågor på vilka svenska golfklubbar vi har greenfeerabatter? Vi är nu inte den enda klubb som får denna typ av frågor. Många golfspelare vill idag till varje pris spela så billigt som möjligt vilket har medfört att många klubbar i Sverige tappat medlemmar. Klubbar har i och med detta reagerat och agerat olika men flera är de som valt att konkurrera med låga och rabatterade greenfeeavgifter.

AIK ogillar denna utveckling då den för det första inte bygger klubbkänsla vilket den svenska idrotten i grunden vilar på. För det andra främjar den heller inte den idrottsliga utvecklingen eftersom den kraftigt underminerar klubbarnas ekonomi och därigenom klubbarnas möjligheter att bedriva utbildnings- och träningsverksamhet för ungdomar och elit. För det tredje drabbas sporten golf om utövarna i alltför stor utsträckning till varje pris skall spela med rabatterad greenfee. Följden blir en försvagad golforganisation och fler banor med försämrad bankvalite.

AIK samarbetar med två klubbar med vilka avtal slutits som syftar till att på lång sikt stärka och utveckla den idrottsliga och ekonomiska utvecklingen för parterna. Det här skapar trygghet för våra medlemmar och en stabilitet i vår verksamhet.

På vår hemsida www.aikgolf.se under rubriken medlemskap beskrivs innehåll och villkor i de avtal AIK har med golfbaneägare.

Vi hoppas innerligt att vår policy skall tilltala golfare i allmänhet och i synnerhet golfare med ett AIK hjärta.

Styrelsen, AIK Golfklubb