Ny styrelse vald på årsmötet

Onsdag 8 mars 2017

Ny styrelse

Styrelsens ordförande är fortfarande Karsten Landin. Ledamöterna Jacob Lundh, My Rydin, Adam Grünerwald valdes på två år och Maria Sognefors valdes på ett år. Ledamöter sedan tidigare Niklas Sternbrink och Maria Kjelldorff. Styrelsesuppleanterna heter Henrik Jensen, Jan Hallberg  och Claes Landin. Berit Gibbs, John Gibbs och Bengt Norén avtackades på årsmötet för de insatser de gjort för klubben. Bengt Norén var för övrigt med redan då AIK Golf bildades 2003.


§27 punkt 12 i klubbens stadgar ändrad

Vid föregående års årsmöte beslöts om ändring av § 27 punkt 12 innebärande att förslag från medlem till årsmöte skall inkomma senast 15 januari det år som årsmötet avhålls. För att detta skall bli giltigt krävdes ett motsvarande beslut vid detta årsmöte. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om ändring av § 27 punkt 12 enligt ovan vilket alltså innebär att stadgeändringen är giltig.


Höjd årsavgift

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att höja årsavgiften från 685 kronor till 735 kronor. Med tanke på den breda verksamhet som AIK Golfklubb bedriver är höjningen motiverad och nödvändig.