Golf är avdragsgill friskvård

Torsdag 22 februari 2018

AIK Golfs medlemmar kan yrka avdrag för spelavgiften på 735 kronor. Det går till så att du begär ett giltigt betalningsunderlag från AIK Golf, som du sedan kan skicka in till din arbetsgivare. Denna möjlighet innebär merarbete och nya administrativa rutiner för klubben. Mot denna bakgrund beslutade därför klubbens årsmöte den 13 februari att ta ut en administrationsavgift på 150 kronor för att ta fram betalningsunderlaget. Kontakta golf@aik.se för att få ut ditt betalningsunderlag.
 

På Svensk Golf finns en artikel du kan om att även greenfeespel nu klassas som friskvård enligt ett uttalande av Skatteverkets jurist. Läs här

Golfförbundet har också en artikel som klargör exakt vilka vilka golfaktiviteter du kan få friskvårdsbidrag för och under vilka förutsättningar. Läs här