Ny styrelse

Onsdag 27 februari 2019

Årsmötet

Styrelsen

Karsten Landin omvaldes till ordförande för ett år och Alexandra Aläng och Natalie Wille valdes till ledamöter för vardera två år. Dessa tre kompletteras av My Rydin och Niklas Sternbrink som har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.

Till suppleanter på vardera ett år valdes Henrik Jensen, Maria Kjelldorff och Robert Goth. Till revisor på ett år efter Bertil Wennström valdes Janne Hallberg. 

Mål, visioner verksamhetsplan

Den av styrelsen presenterade verksamhetsplanen inklusive AIK GK mål och visioner godkändes av årsmötet med tillägget att AIK GK mål skall kompletteras med, "Dam- och herrlag skall ta medalj i Lag SM".

Årsavgifter

Efter en lång och ingående diskussion beslutade årsmötet efter omröstning att höja årsavgiften för seniorer 2020 till 995 kr medan junioravgiften föreslogs vara oförändrad 350 kr.