Bli medlem i AIK Golfklubb 

Avgifter 2017: Senior - 735 kronor  Junior - 315 kronor 

Sedan 2010 skickar vi inte ut något medlemsbevis. Istället bekräftas ditt medlemskap genom att du får vår klubbtidning som skickas till alla betalande medlemmar.  

Medlemsavgiften kan swishas till: 123 528 81 21, ange golf-id som meddelande. Avgiften kan också inbetalas till AIK Golfklubbs plusgiro 735020-0, ange ditt/era golfid som referens. 


Medlemsavgiften omfattar följande 

  • Rabatterad greenfee på Rotebros banor enligt nedan
  • Spel på alla Sveriges golfbanor mot greenfee på respektive bana
  • AIK Golfklubbs medlemstidning
  • Tidningen Svensk Golf
  • Erbjudanden från AIK huvudförening

 

Greenfee och erbjudanden på Rotebro

AIKs medlemmar får procentuell reduktion på aktuella greenfeeavgifter på Rotebro Golf’s nio- och sexhålsbana enligt nedan samt gratis vagnhyra i mån av tillgänglighet.

- minst 25% på spel mellan måndag – fredag, och minst 15%  för spel på lördag/sönda

- minst 40% och högst 50% på särskilda tider på lågt belastade dagar sk AIK tider som bokas hos AIK

AIK’s knattar och juniorer upp till 12 år fyllda äger rätt att spela gratis på Rotebro Golf’s sexhålsbana. AIK’s medlemmar erhåller rätt att köpa årskort på Rotebro Golf på samma villkor som gäller för medlemmar i Grindslanten GK. Vid junior- och nybörjarträning på Rotebro Golf erhåller AIK’s medlemmar samma rabatt som medlemmar i Grindslanten GK. 

Nybörjare?

Då hänvisas du till golf@aik.se för att få hjälp med att komma igång. 

 

Läs mer om AIK Golfklubb