Bli medlem

Bli medlem i AIK Golfklubb 

Ambitionen med klubben är att framgent utöka värdet i ditt medlemskap och löpande informera om detta.

Avgifter 2021:

Senior – 765 kronor
Junior – 350 kronor

Medlemsavgiften kan swishas till: 123 528 81 21, ange golf-id som meddelande. Avgiften kan också inbetalas till AIK Golfklubbs plusgiro 735020-0, ange ditt/era golfid som referens. Mejla bostadsadress och mobiltelefonnummer till golf@aik.se

Friskvårdsavdrag 

Du som önskar göra avdrag för friskvård betalar 915 kronor och då kan du göra avdrag för spelavgiften 765 kronor. Inbetalningskvitto skickas till uppgiven adress.

Medlemsavgiften omfattar följande 

  • Subventionerad greenfee på Rotebros banor enligt nedan
  • Subventionerad greenfee på ytterligare fyra banor belägna runt om Stockholm
  • Spel på alla Sveriges golfbanor mot greenfee på respektive bana
  • Erbjudanden från AIK huvudförening

Greenfee och erbjudanden på Rotebro

AIKs medlemmar får procentuell reduktion på aktuella greenfeeavgifter på Rotebro Golf’s nio- och sexhålsbana enligt nedan samt gratis vagnhyra i mån av tillgänglighet.

– minst 25% på spel mellan måndag – fredag, och minst 15%  för spel på lördag/sönda

– minst 40% och högst 50% på särskilda tider på lågt belastade dagar sk AIK tider som bokas hos AIK

AIK’s knattar och juniorer upp till 12 år fyllda äger rätt att spela gratis på Rotebro Golf’s sexhålsbana. AIK’s medlemmar erhåller rätt att köpa årskort på Rotebro Golf på samma villkor som gäller för medlemmar i Grindslanten GK. Vid junior- och nybörjarträning på Rotebro Golf erhåller AIK’s medlemmar samma rabatt som medlemmar i Grindslanten GK. 

Subventionerad greenfee på:

Nybörjare

Då hänvisas du till golf@aik.se för att få hjälp med att komma igång.